logo

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Dębowie

Dębów 47, 37 - 200 Przeworsk
tel.16-648-32-65
e-mail:debow@autograf.pl

Rada Rodziców

przewodnicząca:

z-ca przewodniczącego:

sekretarz:

skarbnik:

członek:Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębowie, Dębów 47, 37-200 Przeworsk